ITM Employment Consulting
Payroll Outsourcing = Eficiency
Home      Payroll & Personell Administration

Salarizare :
 • Preluarea şi verificarea datelor primare de la client,                                                                               
 • Calculul salariilor si generarea statului de plata,
 • Generarea fluturasilor de salarii,
 • Depunerea statului de plata la Inspectoratul de munca,
 • Intocmirea declaratilor lunare,
 • Depunere declaratiilor lunare,
 • Intocmirea fiselor fiscale,
 • Depunerea fiselor fiscale,
 • Generarea rapoartelor si fisierelor (interne si externe),
 • Generare a recapitulatiei pentru salarii.
 
 
 
 
Administrare personal :
  • Receptionarea datelor de la client,    
  • Întocmirea contractelor individuale de muncă,
  • Întocmirea actelor adiţionale, deciziilor si efectuarea modificarilor in carnetele de munca,
  • Întocmirea clauzelor specifice ale contractelor de munca:
  • clauza de mobilitate
  • clauza de confidentialitate
  • clauza de neconcurenta
  • clauza de formare profesionala
  • Gestionarea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM):
  • Inregistrarea contractelor individuale de munca,
  • Inregistrarea actelor adiţionale de modificare ale clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă,
  • Inregistrarea deciziilor (actele de suspendare, actele de încetare a contractelor individuale de muncă),
  • Transmiterea schimbărilor intervenite în starea civilă sau pregătirea profesională a salariatilor,
  • prezentarea carnetelor de munca ale salariaţilor la Inspectoratul teritorial de muncă:
   • pentru efectuarea inregistrarilor si certificarilor
   • pentru certificarea legalităţii şi corectitudinii înscrierilor efectuate in cadrul societatii
  • Intocmirea si transmiterea registrului general al salariatilor,
  • Intocmirea adeverinţelor pentru angajaţi,
  • Generarea si transmiterea de rapoarte specifice Word/Excel.